Velkommen til vergeforeningens nettsider!

Velkommen til Vergeforeningen Følgesvennens sider.

Vergeforeningen Følgesvennen er en ideell og frittstående forening for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Vergeforeningen har som formål å bidra til å styrke verger i deres arbeid for å ivareta og fremme enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers rettigheter og interesser. For å oppnå dette målet arbeider vergeforeningen både politisk og praktisk – gjennom politisk påvirkning og tilrettelegging for nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom representanter og verger.

På denne nettsiden ønsker vi å samle, utarbeide og videreformidle informasjon som vedrører representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i deres virke. Har du tanker, ideer eller spørsmål du tror vi kan hjelpe deg med, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du HER.

Ønsker du å bli medlem og få mulighet til å utveksle erfaringer med andre i vergeforeningen og å støtte vårt arbeid, kan du melde din interesse på post@vergeforeningen.no. Medlemskapet koster 200 kr i året. Jobber du ikke som representant eller verge men ønsker å støtte vergeforeningens arbeid kan du bli støttemedlem og gi 100 kr i året. Husk å spesifisere hvilket medlemskap du ønsker.

Vi vil og anbefale verger og representanter for mindreårige asylsøkere å bli medlem av vergeportalen vår på facebook. Det er et godt forum for deling av erfaring og for å kunne stille spørsmål. Når du ber om å bli medlem av portalen vil du motta en melding av en av gruppens admins med spørsmål om du jobber som verge/representant. Vær oppmerksom på at denne meldingen havner i meldingsforespørsler og ikke i innboksen.

https://www.facebook.com/groups/1125747170785679/

Velkommen til våre nettsider!