LEDIG STILLING KASSERER OG REVISOR

LEDIG STILLING KASSERER OG REVISOR

På grunn av stor aktivitet og mange utfordringer trenger vergeforeningen kasserer og revisor.

Kasserer:

Vi ønsker å komme i kontakt med engasjerte medlemmer som kunne tenke seg å bidra med kompetanse og erfaring til vårt arbeide i Vergeforeningen. Arbeidet som kasserer består i å føre løpende regnskap med våre midler og sørge for innbetalinger og utbetalinger i tett samarbeid med leder og styre. Kasserer er også ansvarlig for å følge opp kontingentbetaling og holde oversikt over medlemmene.

Revisor:

Revisoren vil gå gjennom alle bilag og regnskapet og rapportere til styret og årsmøte. Revisoren har en kontrollerende funksjon og skal anbefale at regnskapet godkjennes av styret og årsmøte. Revideringen kan være løpende, men legges fram en gang per år.

Kassereren og revisoren vil bli medlem av styret i vergeforeningen og er basert på frivillighet. Vi håper noen av våre medlemmer med slik erfaring melder seg frivillig til disse viktige vervene. Vi har et hyggelig miljø i velgerforeningens styre og vil gi grundig opplæring i funksjonen. Ta kontakt med Hilde Krogh på telefon 97184238 eller epost hikro@online.no