HØRINGSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM
OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP

Les høringsbrevet HER


Vergeforeningen Følgesvennen takker for muligheten til å komme med innspill til forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp, datert 09.09.2019.

Vergeforeningen Følgesvennen er en frittstående organisasjon for verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. I og med at det i dag kommer svært få enslige mindreårige asylsøkere til landet, er en stor andel av Vergeforeningens medlemmer nå verger for enslige mindreårige som har fått flyktningstatus og blitt bosatt. Flere tidlige verger har også gått inn som fullmektig for tidligere mindreårige som fortsatt har
% | % | % | % | % | % | %

You may also like...