De uønskede afghanerne

Kilde: Dagsavisen debatt

Skrevet av nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen, Eli Filseth

Jeg har vært verge for 130 mindreårige asylsøkere og flyktninger i løpet av de siste fem årene, de fleste fra Afghanistan.

«De henter meg klokken fem i morgen», skriver Arnulf Øverland i diktet «Du må ikke sove». Klokken fem lørdag morgen hentet politiet i Trondheim familien Abbasi, og fløy dem ut av landet. Adresseavisen skriver følgende: «I sitt avslag argumenterer UNE for at det er sterke menneskelige hensyn i saken som taler for å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Likevel velger de å la innvandringsregulerende hensyn få utslagsgivende vekt.» …
% | %

Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)

Vergeforeningen ønsker å få en oversikt over hvor mange av de enslige mindreårige som får 38.5, dvs. ettårig tillatelse med begrensninger på grunn av id-tvil. Ikke minst er vi opptatt av vergenes erfaringer med selve søknadsprosessen. Hvilke hindringer møter dere på veien? Hva, om noe, har dere lyktes med?

 

Svar på spørreundersøkelsen HER

Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Kilde: Utrop

– Representanten for de mindreårige asylsøkerne skal være en juridisk stedfortreder i foreldrenes fravær. Slik svarer Fylkesmannen i Oslo og Akershus på kritikken av det omstridte «klemmeforbudet».

Eva Holte
02.10.2018 13:05

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte nylig ut til høring en veileder om hvordan asylbarnas representanter skal opptre. Utkastet sjokkerte Vergeforeningen, en forening for dem som representerer de enslige mindreårige asylsøkerne og flyktningene.

Read more…

Dagbladet: Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Kilde: Dagbladet

INNSTRAMNING: Statsminister Erna Solberg må svare for brutal behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Her er hun sammen med Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for håndteringen.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

INNSTRAMNING: Statsminister Erna Solberg må svare for brutal behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Her er hun sammen med Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for håndteringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen vil sende et signal. Selvskading og selvmordsforsøk på norske asylmottak.

Read more…

% | %

Dagbladet: Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

Kilde: Dagbladet

«Vergene for enslige mindreårige asylsøkere pålegges en rekke regler i et utkast til ny veileder, ifølge Klassekampen. – Umenneskelig, sier Vergeforeningen.

– Det er helt umenneskelig å skulle kreve at vi ikke skal oppføre oss som mennesker for ikke å skape en forventning om at vi er der for dem, sier leder Hilde Krogh i Vergeforeningen.

% | % | % | %

Stortinget: Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Kilde: Stortinget.no

Dokument nr. 15:2287 (2017-2018)
Innlevert: 17.09.2018
Sendt: 17.09.2018
Besvart: 21.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En ny FN-rapport om Afghanistan har fått det finske Migrasjonsverket til å stoppe all tvangsretur til Afghanistan. Regjeringen sier at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter asylretten. Et ufravikelig element i asylretten er å ikke returnere noen til et sted uten sikkerhet, fare for forfølgelse og til umenneskelig behandling.
% | %