Category: Media og debatt

Tap i høyesterett

Tap i høyesterett

Alderstestsaken har vært oppe til behandling i Høyesterett den 26. november 2019. Saken gjaldt fem ungdommer som hadde saksøkt Utlendingsnemnda. De vant først i Tingretten, som kom til at deres vedtak om avslag på … Read more…

Debatt om BioAlder

Debatt om BioAlder

Svar på styremedlem Eirin Strifeldts innlegg i klassekampen 4. desember 2019 skrevet av Liliana Bachs, ass. avdelingsleder, avdeling for rettsmedisinske fag OUS 13.12 og påfølgende svar fra Eiris Strideldt 14.12.

Fortsatt vilkårlig alderstest

Fortsatt vilkårlig alderstest

Innlegg i Klassekampen 4.desember av styremedlem i VF Eirin Strifeldt: Som verge har jeg fulgt mange mindreårige gjennom en krevende asylprosess, og sett konsekvensene av å gjennomgå en meget usikker og kritisert alderstest. Mindreårige … Read more…

Høyesterett tar opp prinsippsak om alderstesting

Høyesterett tar opp prinsippsak om alderstesting

Kilde: Rett24 Tingretten og lagmannsretten kom til hver sin konklusjon. Nå skal Høyesterett avgjøre om simpel sannsynlighetsovervekt er nok for å fastslå om en asylsøker er mindreårig. Les artikkelen HER  

De uønskede afghanerne

De uønskede afghanerne

Kilde: Dagsavisen debatt Skrevet av nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen, Eli Filseth Jeg har vært verge for 130 mindreårige asylsøkere og flyktninger i løpet av de siste fem årene, de fleste fra Afghanistan. «De … Read more…

Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)

Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)

Vergeforeningen ønsker å få en oversikt over hvor mange av de enslige mindreårige som får 38.5, dvs. ettårig tillatelse med begrensninger på grunn av id-tvil. Ikke minst er vi opptatt av vergenes erfaringer med … Read more…

Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Kilde: Utrop – Representanten for de mindreårige asylsøkerne skal være en juridisk stedfortreder i foreldrenes fravær. Slik svarer Fylkesmannen i Oslo og Akershus på kritikken av det omstridte «klemmeforbudet». Eva Holte eva@utrop.no 02.10.2018 13:05 … Read more…

Dagbladet: Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Dagbladet: Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Kilde: Dagbladet INNSTRAMNING: Statsminister Erna Solberg må svare for brutal behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Her er hun sammen med Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for håndteringen. Foto: Vidar Ruud … Read more…

Dagbladet:  Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

Dagbladet: Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

Kilde: Dagbladet «Vergene for enslige mindreårige asylsøkere pålegges en rekke regler i et utkast til ny veileder, ifølge Klassekampen. – Umenneskelig, sier Vergeforeningen. 25. september 2018 kl. 6.36 NTB | – Det er helt … Read more…

Dagsnytt atten: Ny veileder for EMA verger

Dagsnytt atten: Ny veileder for EMA verger

Leder i Vergeforeningen Følgesvennen og Avd. dir., vergemålsavdelingen O/A om utkastet til FMOAs nye veileder. Se HER   Les kapitlene fra veilederen som har vært på høring. Les her: Høringsuttalelse – veileder for representanter, … Read more…