Category: Media og debatt

Vergeforeningen Følgesvennen har inngitt et skriftlig innlegg i Faridas sak for Høyesterett.

Vergeforeningen Følgesvennen har inngitt et skriftlig innlegg i Faridas sak for Høyesterett.

2020-12-10-Skriftlig-innlegg-til-Hoyesterett-fra-VF Vergeforeningen har fulgt rettsutviklingen på feltet med stor bekymring, og er særlig bekymret for de enslige mindreåriges rettsstilling dersom opphørsbestemmelsen også vil omfatte en internfluktvurdering. En slik forståelse vil innebære at flyktningstatus for … Read more…