Åpent brev til Arbeiderpartiet

 

07.03.17

Rimelighetsvurderinger i forbindelse med internflukt må gjeninnføres!

Som en del av innstramningspakken, Innstramninger II, ble det såkalte rimelighetsvilkåret fra 01.10.16, fjernet fra utlendingsloven § 28, femte ledd, i forbindelse med vurderingen av om en søker kan henvises til internflukt i hjemlandet.

% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...