Stortinget: Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Kilde: Stortinget.no

Dokument nr. 15:2287 (2017-2018)
Innlevert: 17.09.2018
Sendt: 17.09.2018
Besvart: 21.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En ny FN-rapport om Afghanistan har fått det finske Migrasjonsverket til å stoppe all tvangsretur til Afghanistan. Regjeringen sier at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter asylretten. Et ufravikelig element i asylretten er å ikke returnere noen til et sted uten sikkerhet, fare for forfølgelse og til umenneskelig behandling.
% | % | %

You may also like...