ALDERSVURDERING HOS PU OG UDI

Alle som søker asyl må selv være med på å avklare sin egen identitet. Med identitet mener myndighetene personens opprinnelsesadresse, navn og fødselsdato. Veldig få som søker asyl i Norge kan imidlertid dokumentere sin identitet. Dette kan ha flere forklaringer. Det landet man kommer fra har ingen offisielle registre over sine innbyggere eller pass utstedes sjelden. Det kan også være kulturelle forskjeller i forhold til vektlegging av tid og sted som gjør at mange rett og slett ikke vet hvor gamle de er. … Read more…

UDI: Færre enslige asylsøkerbarn

I februar bekreftet Utlendingsdirektoratet (UDI) at det nå kommer fære enslige asylsøkerbarn til Norge. I følge UDI var det en reduksjon i ankomne enslige asylsøkerbarn i Januar på 60% i forhold til i fjor (se også UDIs sider med statistikk over enslige mindreårige asylsøkere).

Til Aftenposten.no sier Kommunikasjonsdirektør i UDI, Bente Engesland, at det er grunn til å tro at nedgangen har sammenheng med regjeringens innstramminger i asylpolitikken. … Read more…

Informasjonsmøte om den nye utlendingsloven

UDI-logoUDI avholder et informasjonsmøte om den nye utlendingsloven tirsdag 8. desember fra kl. 12.00 – 18.00 i UDIs lokaler i Hausmannsgate.

Den nye utlendingsloven trer i kraft fra 01. januar neste år. På informasjonsmøtet vil arbeidsinnvandring, EØS og familieinnvandring være sentrale tema. For verger er spørsmålet om styrking av barns rettigheter for familiegjenforening av spesiell interesse.  … Read more…