Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Trine Skei Grande sendte følgende skriftlige spørsmål til kommunal – og moderniseringsministeren:

«Stortinget, 2. februar 2016

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kommunal- og moderniseringsministeren:

Hvordan vil statsråden sørge for at verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger får utbetalt vederlagene de har krav på?

Begrunnelse:

Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger vedrørende manglende utbetaling av vederlag til verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i Oslo og Akershus.

Ifølge Vergeforeningen Følgesvenn er det noen verger som venter på utbetaling av krav så langt tilbake som til januar 2015. Vergeforeningen opplyser videre at enkelte verger har blitt tvunget til å ta opp forbrukslån for å betjene utgifter i påvente av utbetaling av vederlag for tjenester utført for staten. Andre har måttet be seg fritatt fra vervet med de følger det får for barna som må forholde seg til en ny verge.

Barn som på flukt er en særlig sårbar gruppe og vergeordningen er av stor betydning. Verger for enslige mindreårige/flyktninger representerer mindreårige i foreldrenes sted og sørger for at de får de rettighetene og den oppfølgingen de har behov for og rett til.

Statsministeren oppfordret i sin nyttårstale flere til å melde seg som verger for enslige mindreårige. Behovet for verger er stort og det er derfor avgjørende at de som tar på seg dette viktige verv får dekket sine kostnader og utbetalt vederlag de har krav på.

Trine Skei Grande»

Nå har vi mottatt justisministerens svar og det følger i linken under:

http://nettsteder.regjeringen.no/designdepno/files/2015/12/JD_1CN00.jpg