Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innlegget er skrevet av Leder i vergeforeningen Følgesvennen Hilde Krogh i samarbeid med nestleder Ine Johannesen

Publisert i NYE MENINGER 14.03.17

Dagsavisen hadde 9. mars en artikkel om hvordan representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger blir behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi i Vergeforeningen har i de årene Fylkesmannen har hatt ansvaret for vergemål, fått mange henvendelser og selv gjort direkte erfaringer med deres måte å komme vergene i møte på.

Vi er svært bekymret for Fylkesmannens behandling av sine oppdragstakere. Dette gjelder spesielt verger og representanter som tør å si fra når barnets rettigheter blir krenket.

Read more…

19.01.15: Vergeforeningen på stortinget

Ine Johannessen

19.01.16 var Vergeforeningen på høring i Stortinget. Nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen Ine Johannessens innlegg er fra ca tidspunkt 1:09 og svar på stilte spørsmål fra Stortingsrepresentantene er på tidspunkt ca 1:24

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 19. januar 2016 kl. 10.15

“Som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal vi være barnas talspersoner. Og bistå dem i møter de har med norske myndigheter. Vi følger barna gjennom hele asylprosessen, som starter med registrering hos Politiets Utlendingsenhet. Vi besøker dem på mottakene, hører historiene deres. Vi trøster dem og vi støtter dem og bistår dem ved asylintervjuet hos UDI, blandt mange andre ting.
Innledningsvis vil jeg gjerne si noe om hvordan vi har opplevd tilstanden for de enslige mindreårige i det året som har gått. Før jeg går videre til å si noe om våre to hovedanliggender.

Read more…