Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

«Dette er bakveien inn i det norske samfunn og i norske hjem…»

OMSORGS- OG NETTVERKSTILBUD FOR UNGE FLYKTNINGER

Et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og Vergeforeningen Følgesvennen

% | %

De uønskede afghanerne

Kilde: Dagsavisen debatt

Skrevet av nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen, Eli Filseth

Jeg har vært verge for 130 mindreårige asylsøkere og flyktninger i løpet av de siste fem årene, de fleste fra Afghanistan.

«De henter meg klokken fem i morgen», skriver Arnulf Øverland i diktet «Du må ikke sove». Klokken fem lørdag morgen hentet politiet i Trondheim familien Abbasi, og fløy dem ut av landet. Adresseavisen skriver følgende: «I sitt avslag argumenterer UNE for at det er sterke menneskelige hensyn i saken som taler for å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Likevel velger de å la innvandringsregulerende hensyn få utslagsgivende vekt.» …
% | %

Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Kilde: Utrop

– Representanten for de mindreårige asylsøkerne skal være en juridisk stedfortreder i foreldrenes fravær. Slik svarer Fylkesmannen i Oslo og Akershus på kritikken av det omstridte «klemmeforbudet».

Eva Holte
02.10.2018 13:05

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte nylig ut til høring en veileder om hvordan asylbarnas representanter skal opptre. Utkastet sjokkerte Vergeforeningen, en forening for dem som representerer de enslige mindreårige asylsøkerne og flyktningene.

Read more…

Dagbladet: Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

Kilde: Dagbladet

«Vergene for enslige mindreårige asylsøkere pålegges en rekke regler i et utkast til ny veileder, ifølge Klassekampen. – Umenneskelig, sier Vergeforeningen.

– Det er helt umenneskelig å skulle kreve at vi ikke skal oppføre oss som mennesker for ikke å skape en forventning om at vi er der for dem, sier leder Hilde Krogh i Vergeforeningen.

% | % | % | %

Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innlegget er skrevet av Leder i vergeforeningen Følgesvennen Hilde Krogh i samarbeid med nestleder Ine Johannesen

Publisert i NYE MENINGER 14.03.17

Dagsavisen hadde 9. mars en artikkel om hvordan representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger blir behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

% | %

19.01.15: Vergeforeningen på stortinget

Ine Johannessen

19.01.16 var Vergeforeningen på høring i Stortinget. Nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen Ine Johannessens innlegg er fra ca tidspunkt 1:09 og svar på stilte spørsmål fra Stortingsrepresentantene er på tidspunkt ca 1:24

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 19. januar 2016 kl. 10.15

“Som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal vi være barnas talspersoner. Og bistå dem i møter de har med norske myndigheter. Vi følger barna gjennom hele asylprosessen, som starter med registrering hos Politiets Utlendingsenhet. Vi besøker dem på mottakene, hører historiene deres. Vi trøster dem og vi støtter dem og bistår dem ved asylintervjuet hos UDI, blandt mange andre ting.
% | %