Redd Barna rapport og NOAS: Jeg har ikke gjort noe galt

Kilde: Redd Barna

Les rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt» her.

Redd Barna og NOAS har snakket med barn som har blitt pågrepet og deretter internert på Trandum før de skal tvangsreturneres. Barna sliter med søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, frykt for politiet og endret atferd.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari

Siden 2013 har 794 barn blitt internert på Trandum. Redd Barna og NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, har dybdeintervjuet 12 barn som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert i 2014 og 2015. Den nye rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt – barn og foreldres opplevelse av tvangsretur» viser at opplevelsen av tvangsretur har langvarige konsekvenser for barna. Barna klarer ikke å glemme det som har skjedd. … Read more…

Annette Thommessens hederspris 2017 til Vergeforeningen Følgesvennen

Vergeforeningen er veldig glad og stolt over at vi er tildelt Annette Thomessens hederspris for 2017. Dette betyr mye i vårt videre arbeid for de mindreårige asylsøkerne og flyktningene i Norge.

«Årets pris går til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Foreningen er en sterk og uredd stemme som taler de mindreåriges sak og synliggjøre forholdene for dem overfor politikere og i offentlig debatt.

Annette Thommessens Minnefond ønsker med denne prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge»

Annette Thommessens hederspris 2017 til Vergeforeningen Følgesvennen

Unicef rapport: «A child is a child»

Kilde: Unicef og NRK

Les rapporten HER

300.000 barn på flukt

Det er nå fem ganger så mange enslige barn på flukt rundt om i verden som i 2010, opplyser Unicef. Minst 300.000 har krysset en landegrense de siste to årene.

https://gfx.nrk.no/zlu1LS6O7Ih1_IdB03cpQQa40733PNxdpZ0wA3UB7LPw

I rapporten «Uprooted – A Child is a Child» heter det at 92 prosent av barna som kom til Italia i 2016, reiste alene.

Barn som reiser alene, er særlig utsatt for å bli utnyttet i menneskehandel, og for å bli rammet av vold og overgrep.

Read more…

Fafo Rapport: Opphold i asylmottak Konsekvenser for levekår og integrering

 

http://www.fafo.no/media/zoo/images/20615_0f2588ef691ca2a4c13ef2f3acb93b39.jpgNerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang

Fafo-rapport 2017:07
Les på Fafos nettside
Flyktninger som kom til et norsk asylmottak i perioden 2005 til 2010 og som senere er blitt bosatt i en norsk kommune, satt i gjennomsnitt 625 dager i et asylmottak – før og etter at oppholdstillatelse var blitt gitt. I denne rapporten undersøker vi hvordan det oppleves å sitte i mottak, og hvilke konsekvenser lange opphold har for hvordan flyktningene integreres i arbeid og utdanning etter bosetting. Vi finner at opphold i mottak oppleves svært belastende, og at belastningene er særlig store for flyktninger som har omfattende helseproblemer. Samtidig finner vi at det etter bosetting i en kommune samlet sett er små forskjeller i overgang til arbeid og utdanning blant de som har sittet kort tid og lang tid i mottak. Det finnes likevel noen undergrupper av flyktninger som ser ut til å tåle lange opphold i mottak dårligere.

Knusende Røde Kors-rapport: Frykter barn forsvant i asylkaoset

Kilde: VG

** – Håndteringen var fullstendig uforsvarlig
** Justisdepartementet var «svært usynlig»

<p>PÅ ASFALTEN: I slutten av september i fjor lå seks asylsøkere utenfor PUs lokaler på Tøyen i Oslo og sov mens de ventet på å få komme inn. Det skal ha vært flere.</p>
PÅ ASFALTEN: I slutten av september i fjor lå seks asylsøkere utenfor PUs lokaler på Tøyen i Oslo og sov mens de ventet på å få komme inn. Det skal ha vært flere. Foto:, Mohsan Raja
Ingeborg Huse Amundsen og Alf Bjarne Johnsen
 Enslige asylbarn ble innelåst i 17 timer. Barn med diaré fikk ikke bleieskift. Flere måtte sove ute på bakken. Det manglet ledelse og Justisdepartementet var usynlige, skriver Røde Kors i usminket rapport.

Read more…

Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering

Kilde: NKVTS

bilde

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Formålet med rapporten har vært å oppsummere eksisterende kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom radikalisering og psykisk helse, og i tillegg være et første skritt i NKVTS’ arbeid med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Read more…

Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union

http://fra.europa.eu/sites/all/themes/fra_theme/logo.png

http://fra.europa.eu/sites/default/files/styles/fra_medium/public/fra_images/guardianship-systems-in-the-eu_0.jpg?itok=RugueoiAOctober
2015
This report explores the key features of guardianship systems put in place to cater for the needs of all children in need of protection, including child victims and those at risk of becoming victims of trafficking in human beings or of other forms of exploitation. The research covers four specific areas, namely the type of guardianship systems in place, the profile of appointed guardians, the appointment procedures, and the tasks of the guardians.

Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union – With a particular focus on their role in responding to child trafficking

Download PDF Here (1.24 MB)

Read more…