Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

imageBarneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne.

Informasjonen kommer fra «Vergeforeningen følgesvennen» og andre som tar oppdrag som representanter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil understreke at dette ikke er informasjon Barneombudet selv har fremskaffet.

Les hele brevet til Politiets utlendingsenhet her:

% | % | %

13. 01. 2015: Bekymringsmelding fra Vergeforeningen til Barneombudet vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye lokaler i Økernveien 11 – 13.

I løpet av den korte tiden PU har befunnet seg i sine nye lokaler i Økernveien har det kommet inn en rekke bekymringsmeldinger fra Vergeforeningens medlemmer. Representantene opplever at forholdene som tilbys de nylig ankomne enslige mindreårige asylsøkerne er kritikkverdige og uakseptable.

Brev fra Vergeforeningen til Barneombudet