VFs høringssvar – Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften -oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Høringssvar Vergeforeningen Følgesvennen

You may also like...