Om vergeforeningen

Vergeforeningen

Vergeforeningen Følgesvennen er en frittstående og ideell organisasjon for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Foreningens overordnete mål er å bidra til

  • en god og forsvarlig ivaretakelse av enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers rettigheter og omsorgsbehov;
  • en generell bedring av vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i Norge.

En velfungerende vergeordning er avgjørende for å oppnå disse målene. Gjennom et fokus på representantenes og vergenes uavhengighet og på klargjøring av vergerollens innhold og omfang søker vergeforeningen å medvirke til å styrke vergene i deres arbeid med å sikre mindreåriges rettigheter.

Konkret arbeider Vergeforeningen med å

  • skape nettverk for erfaringsutveksling og gjensidig støtte for representanter og verger;
  • gjøre tilgjengelig informasjon om aktuelle spørsmål og utfordringer i vergearbeidet;
  • sette enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers situasjon på dagsorden;
  • fungere som et talerør for representantene og vergene.

Som medlem av Vergeforeningen Følgesvennen får du mulighet til å møte og utveksle erfaringer med andre representanter og verger, få støtte i vanskelige spørsmål og hjelp til å formidle de utfordringene du og dine vergebarn møter til offentlige myndigheter og andre ansvarlige parter.

På våre nettsider finner du informasjon som er nyttig for deg som representant og/eller verge.

Dersom du har spørsmål, særlige ønsker eller forslag til foreningens arbeid kan du sende en e-post til: post@vergeforeningen.no

Vi hører gjerne fra deg!