Fylkesmannen – vergemålsavdelingen og vergemålsportalen

imageFra fylkesmannens i Oslo og Akershus sine sider:

«Vergemålsavdelingen skal sørge for rettssikkerheten til personer som ikke kan ivareta egne interesser.

Avdelingen har ansvar for alle mindreårige med midler over 2G, voksne personer med behov for verge og enslige, mindreårige asylsøkere i vårt distrikt. Vår jobb er å ivareta interessene til personer som ikke alltid blir hørt, eller ikke selv kan gi uttrykk for sine ønsker.

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal ha en representant som ivaretar barnet eller ungdommen gjennom transittfasen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nasjonalt ansvar for representantordningen.»

 

Kontaktinfo finnes HER

Nyttige skjema

På fylkesmannens sider finner du mange nyttige skjema, blant annet karleggingsskjema, godtgjøringsskjema, og skjema for bestilling av tolk m.m. Gå til fylkesmannens skjemasider HER

vergemålsportalen finner du en oversikt over skjema som skal brukes gjennom de forskjellige fasene av et vergemål. Skjemaene ligger på Altinn, og listen under inneholder linker som peker direkte til disse skjemaene. Hvis du ønsker skjema som kan skrives ut på papir og fylles ut for hånd kan du trykke her.

Noen av skjemaene ligger enda ikke klare på Altinn, derfor har de laget en liste over de papirskjemaene det gjelder nederst på siden deres.

Godgjøringsskjemaer

Informasjon om gjeldende retningslinjer for godtgjøring og utgiftsdekning HER