Forslag til informasjonsplikt i mottak – Vergeforeningen sterkt kritisk

I et høringsforslag som nå er under behandling foreslår regjeringen å oppheve taushetsplikt og innføre informasjonsplikt overfor utlendingsmyndighetene for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. De ansatte skal nå få informasjonsplikt om alle opplysninger som kan være relevante for asylsaken til den enkelte mindreårige – som for eksempel alder, kontakt med familie, språk, opprinnelsessted med mere.

Det har vært et problem lenge at ansatte ved privatdrevne mottak ikke har hatt taushetsplikt, men nå er altså forslaget at man også skal ta bort taushetsplikten ved kommunale mottak og ved barnevernets omssorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Read more…

Statsbudsjettet: jobber for retur til omsorgssentre i Irak og Afghanistan

Statsbudsjett
Regjeringen har avsatt 30 millioner til omsorgssentre

I en pressemeldingArbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) nettsider fremkommer det at regjeringen har avsatt 30 millioner i 2010 til arbeidet for å opprette omsorgssentre og utdanningstilbud for enslige asylsøkerbarn i deres hjemland.

Afghanske barnRegjeringen vil fokusere på opprettelse av omsorgssentre og utdanningstilbud i Irak og Afghanistan og å få til flere tilbaketakelsesavtaler med tanke på retur av enslige asylsøkerbarn til deres hjemland.

Det varsles også at Norge vil delta i EUs samarbeid med opprinnelses- og transittland for å overvåke innvandringsmønstrene mot Europa, i første omgang i samarbeid med land i Øst-Afrika.

Regjeringen melder innstrammingstiltak

Jagland på verandaen
Jagland på verandaen (illustrasjonsfoto)

Første juli sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut en pressemelding hvor de melder om nye innstrammingstiltak. Noen av disse innstrammingstiltakene var forventet men de inneholdt også noen nye.

Pressemeldingen og full liste over innstrammingstiltakene kan finner du her på AID’s nettsider. Ifølge pressemeldingen har over 8000 søkt asyl i Norge så langt i år, hvorav 1100 oppgir å være enslige mindreårige noe AID betegner som en utfordring.

Det listes åtte nye tiltak hvorav tre tiltak direkte berører enslige mindreårige asylsøkere. … Read more…