Category: Brev, henvendelser og høringer

VF svarer på høring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

VF svarer på høring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) med svarfrist 15.11.19. Det ble foreslått å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov … Read more…

Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

«Dette er bakveien inn i det norske samfunn og i norske hjem…» OMSORGS- OG NETTVERKSTILBUD FOR UNGE FLYKTNINGER Et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og Vergeforeningen Følgesvennen Les Rapporten HER

Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                                 Fredrikstad den 5. august 2016 Vergemålsavdelingen Postboks 811 Dep 0032 OSLO   OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL