Category: Brev, henvendelser og høringer

HØRINGSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP

HØRINGSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP Les høringsbrevet HER

VF svarer på høring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

VF svarer på høring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) med svarfrist 15.11.19. Det ble foreslått å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov … Read more…

Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

«Dette er bakveien inn i det norske samfunn og i norske hjem…» OMSORGS- OG NETTVERKSTILBUD FOR UNGE FLYKTNINGER Et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og Vergeforeningen Følgesvennen Les Rapporten HER

Høring – veileder for representanter, kapittel om: registrering, asylintervju og mottaksbesøk

Høring – veileder for representanter, kapittel om: registrering, asylintervju og mottaksbesøk

Les kapitlene fra veilederen som har vært på høring. Les her: Høringsuttalelse – veileder for representanter, svar fra Vergeforeningen

Dårlig personalpolitikk

Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Innlegget er skrevet av Leder i vergeforeningen Følgesvennen Hilde Krogh i samarbeid med nestleder Ine Johannesen Publisert i NYE MENINGER 14.03.17 … Read more…

Åpent brev til Arbeiderpartiet

Åpent brev til Arbeiderpartiet

  07.03.17 Rimelighetsvurderinger i forbindelse med internflukt må gjeninnføres! Som en del av innstramningspakken, Innstramninger II, ble det såkalte rimelighetsvilkåret fra 01.10.16, fjernet fra utlendingsloven § 28, femte ledd, i forbindelse med vurderingen av … Read more…

Felles uttalelse fra asylpolitisk forum

Felles uttalelse fra asylpolitisk forum

Felles uttalelse fra asylpolitisk forum 29. november 2016 Asylpolitisk forum er en uformell sammenslutning av uavhengige organisasjoner som arbeider for å fremme rettighetene og velferden til asylsøkere og flyktninger. Organisasjonene i forumet er bekymret … Read more…

Høring – forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Høring – forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Høringssvar fra Vergeforeningen Følgesvennen Dato: 02.11.2016 Svartype: Med merknad

Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                                 Fredrikstad den 5. august 2016 Vergemålsavdelingen Postboks 811 Dep 0032 OSLO   OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL