Flytting av enslig mindreårige

Her kommer informasjon om hva du som representant kan gjøre og hvordan du kan forholde deg til flytting av den/de enslige mindreårige asylsøkerne du er representant for.

Vergeforeningen Følgesvennen er klar over at flytting av enslige mindreårige asylsøkere før representanten får mulighet til å gi innspill i saken, og manglende oppnevning av ny representant ved flytting til nytt mottak er et stort problem. Vi vil følge dette opp videre.

Etter hvert vil det bli gitt informasjon og råd på denne siden om hvordan du som representant best kan forholde deg til slike utfordringer ved flytting av vergebarnet ditt.