Tolkeportalen

Vergeforeningen anbefaler å bruke kvalifiserte tolker. På tolkeportalen kan du se kvalifikasjonene til de tolkene som er registrert på denne siden og ta kontakt med dem direkte.

Her er hva Norsk Tolkeforening skriver om bruk av tolk:

«BRUK ALLTID KVALIFISERT TOLK – Bruk www.tolkeportalen.no

% | % | % | % | %