Tolkeportalen

Vergeforeningen anbefaler å bruke kvalifiserte tolker. På tolkeportalen kan du se kvalifikasjonene til de tolkene som er registrert på denne siden og ta kontakt med dem direkte.

Her er hva Norsk Tolkeforening skriver om bruk av tolk:

«BRUK ALLTID KVALIFISERT TOLK – Bruk www.tolkeportalen.no

 Kvalifiserte tolker finner du i kategori 1-3 i Tolkeportalen.no – kategori 1 er best, da får du en statsautorisert tolk som også har tolkeutdanning. Bestiller du tolken direkte, er du alltid garantert kvalifisert tolk.

Ukvalifiserte ”tolker” er en fare for rettssikkerhet, liv og helse – i verste fall kan det medføre at asylsøknader blir avslått på feil grunnlag eller at alvorlige helseplager ikke oppdages.

Tør du virkelig ta sjansen på det? Ivaretar du da EMAs interesser på best mulig måte?

Når du bruker kvalifisert tolk er du sikret at:

  • du ivaretar EMAs rettssikkerhet og ikke skader vedkommendes sak overfor norske myndigheter.
  • tolken tolker alt som blir sagt uten å endre, utelate eller legge noe til det du og/eller EMA sier. Dvs. du kan være sikker på at dere faktisk forstår hverandre – eller misforstår hverandre (det gjør man jo når man snakker samme språk også).
  • tolker sier fra om det er noe han/hun ikke får med seg eller ikke forstår, og ikke dekker over egen utilstrekkelighet. Budskapet blir formidlet på en forsvarlig måte.
  • tolken ikke blander seg inn i samtalen eller saken, for eksempel ved å skulle ”forklare”, oppklare ”misforståelser” eller tillegge deg eller EMA holdninger, kulturforskjeller eller ulike sinnstilstander etc.
  • tolken overholder den absolutte taushetsplikten og andre etiske retningslinjer.
  • du ikke trenger å gjennomføre samtaler om igjen pga. dårlig eller uforsvarlig tolking.
  • du bruker tolkebudsjettet ditt på best mulig måte.

Tolken fakturerer direkte til Fylkesmannen etter å ha fått signert skjema for oppdrag fra vergen.

Timesatsen er uavhengig av når på døgnet eller hvilken dag tolkeoppdraget utføres. Det rundes opp til nærmeste halvtime.

Ved reise/oppmøte skal tolken ha betalt reisetid om denne går utover 30 minutter hver vei, samt få dekket sine reiseutgifter.

Tolkebyråer presser prisene og foretrekker ofte å tilby en tolk med lavere eller ingen kvalifikasjoner slik at de kan tjene mest mulig penger. Av denne grunn er det mange statsautoriserte tolker som boikotter byråene, dermed er det ofte umulig for byråene å tilby den beste tolken.

Hvorfor gi bort deler av tolkens lønn til kommersielle aktører?

 Har du flere spørsmål om tolk må du gjerne kontakte Norsk tolkeforening – du kan kontakte og følge oss på facebook: https://www.facebook.com/tolkeforeningen/?fref=ts eller lese mer på http://tolkeforeningen.no/»