Vergeforeningen arrangerer kurs

Vergeforeningen Følgesvennen arrangerer kurs om representant- og vergerollen i sikringen av enslige mindreårige asylsøkeres og flyktningers rettigheter og omsorgsbehov. Kursene er rettet mot representanter og verger, kommuneansatte, fylkesmenn og andre interesserte. Vergeforeningen har bred kurserfaring.

Kursholder:

Hilde Krogh – PhD i sosiologi med fokus på migrasjon, flyktninger og forhold mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

% | %