Åpent brev om midlertidig oppholdstillatelse til enslige barn på flukt

Vedlagt finner dere et brev sendt til de parlamentariske lederne og innvandringspolitiske talspersonene på stortinget 8. februar 2016 fra følgende 21 organisasjoner og aktører: Juristforeningen, LNU, Norsk Sykepleierforbund, SOS-barnebyer, PRESS, Antirasistisk senter, Margreth Olin, Norsk Folkehjelp, UngXit, Fellesorganisasjonen, ECPAT Norge, Vergeforeningen, Barnesykepleierforbundet, Norske Sosialarbeidere Uten Grenser, Juss-Buss, ANNEX, Norsk Barnevernsamband, Unge Duer, Norsk barnelegeforening, NOAS og Redd Barna.

åpent brev til Stortinget om midlertidig opphold til enslige barn på flukt

19.01.15: Vergeforeningen på stortinget

Ine Johannessen

19.01.16 var Vergeforeningen på høring i Stortinget. Nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen Ine Johannessens innlegg er fra ca tidspunkt 1:09 og svar på stilte spørsmål fra Stortingsrepresentantene er på tidspunkt ca 1:24

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 19. januar 2016 kl. 10.15

“Som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal vi være barnas talspersoner. Og bistå dem i møter de har med norske myndigheter. Vi følger barna gjennom hele asylprosessen, som starter med registrering hos Politiets Utlendingsenhet. Vi besøker dem på mottakene, hører historiene deres. Vi trøster dem og vi støtter dem og bistår dem ved asylintervjuet hos UDI, blandt mange andre ting.
% | %

Brev til partiene på Stortinget: Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

Brevet under er i dag sendt til partiene på Stortinget,

Situasjonen på Storskog er krevende, og vi forstår at det er behov for å styrke mottaksapparatet og effektivisere prosedyrene for asylsøkere som kommer til Norge fra Russland. Vi er likevel sterkt kritiske til hvordan regjeringen har gått fram i denne
situasjonen.

Read more…

Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

imageBarneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne.

Informasjonen kommer fra «Vergeforeningen følgesvennen» og andre som tar oppdrag som representanter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil understreke at dette ikke er informasjon Barneombudet selv har fremskaffet.

Les hele brevet til Politiets utlendingsenhet her:

% | % | %

13. 01. 2015: Bekymringsmelding fra Vergeforeningen til Barneombudet vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye lokaler i Økernveien 11 – 13.

I løpet av den korte tiden PU har befunnet seg i sine nye lokaler i Økernveien har det kommet inn en rekke bekymringsmeldinger fra Vergeforeningens medlemmer. Representantene opplever at forholdene som tilbys de nylig ankomne enslige mindreårige asylsøkerne er kritikkverdige og uakseptable.

Brev fra Vergeforeningen til Barneombudet