Category: Brev, henvendelser og høringer

Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Trine Skei Grande sendte følgende skriftlige spørsmål til kommunal – og moderniseringsministeren: «Stortinget, 2. februar 2016 Stortingets president Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kommunal- og moderniseringsministeren: Hvordan vil … Read more…

Vergeforeningens høringssvar til høringen om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Vergeforeningens høringssvar til høringen om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Under følger Vergeforeningen Følgesvennens høringssvar til høringen om endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II) Merknader til høring om endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II), februar 2016, word

Åpent brev om midlertidig oppholdstillatelse til enslige barn på flukt

Åpent brev om midlertidig oppholdstillatelse til enslige barn på flukt

Vedlagt finner dere et brev sendt til de parlamentariske lederne og innvandringspolitiske talspersonene på stortinget 8. februar 2016 fra følgende 21 organisasjoner og aktører: Juristforeningen, LNU, Norsk Sykepleierforbund, SOS-barnebyer, PRESS, Antirasistisk senter, Margreth Olin, … Read more…

19.01.15: Vergeforeningen på stortinget

19.01.15: Vergeforeningen på stortinget

19.01.16 var Vergeforeningen på høring i Stortinget. Nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen Ine Johannessens innlegg er fra ca tidspunkt 1:09 og svar på stilte spørsmål fra Stortingsrepresentantene er på tidspunkt ca 1:24 Åpen høring … Read more…

Brev til partiene på Stortinget: Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

Brev til partiene på Stortinget: Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

Brevet under er i dag sendt til partiene på Stortinget, Situasjonen på Storskog er krevende, og vi forstår at det er behov for å styrke mottaksapparatet og effektivisere prosedyrene for asylsøkere som kommer til … Read more…

Brev til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU

Brev til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU

Under er et brev som er sendt til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU. 12 instanser/organisasjoner/sammenslutninger står sammen om brevet, inkludert vergeforeningen.

Brev fra Vergeforeningen til FM vedrørende forsinket utbetaling av vergehonorar

Brev fra Vergeforeningen til FM vedrørende forsinket utbetaling av vergehonorar

Vergeforeningen har over lengre tid mottatt henvendelser fra representanter om hvilke store utfordringer manglende eller sterkt forsinkede utbetalinger av vergehonorarer utgjør for dem. Noen har ikke fått utbetalt godtgjøring overhodet i 2015, til tross … Read more…

Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

Barneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne. … Read more…

13. 01. 2015: Bekymringsmelding fra Vergeforeningen til Barneombudet vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye lokaler i Økernveien 11 – 13.

13. 01. 2015: Bekymringsmelding fra Vergeforeningen til Barneombudet vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye lokaler i Økernveien 11 – 13.

I løpet av den korte tiden PU har befunnet seg i sine nye lokaler i Økernveien har det kommet inn en rekke bekymringsmeldinger fra Vergeforeningens medlemmer. Representantene opplever at forholdene som tilbys de nylig … Read more…

Vergeforeningen svarer på høring fra Justis og Beredskapsdepartementet – Endringer i Utlendingsforskriften (Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)

Vergeforeningen svarer på høring fra Justis og Beredskapsdepartementet – Endringer i Utlendingsforskriften (Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)

Les det HER