19.01.15: Vergeforeningen på stortinget

Ine Johannessen

19.01.16 var Vergeforeningen på høring i Stortinget. Nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen Ine Johannessens innlegg er fra ca tidspunkt 1:09 og svar på stilte spørsmål fra Stortingsrepresentantene er på tidspunkt ca 1:24

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 19. januar 2016 kl. 10.15

“Som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal vi være barnas talspersoner. Og bistå dem i møter de har med norske myndigheter. Vi følger barna gjennom hele asylprosessen, som starter med registrering hos Politiets Utlendingsenhet. Vi besøker dem på mottakene, hører historiene deres. Vi trøster dem og vi støtter dem og bistår dem ved asylintervjuet hos UDI, blandt mange andre ting.
% | % | % | %

You may also like...