Brev til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU

Under er et brev som er sendt til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU.

12 instanser/organisasjoner/sammenslutninger står sammen om brevet, inkludert vergeforeningen.

«Til

% | % | % | % | %

You may also like...