Brev til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU

Under er et brev som er sendt til statsminister Erna Solberg vedr. situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved PU.

12 instanser/organisasjoner/sammenslutninger står sammen om brevet, inkludert vergeforeningen.

«Til

Statsminister Erna Solberg

Welcome to Norway !

Situasjonen for asylsøkere i registreringskøen ved Politiets Utlendighetsenhet (PU)

Temperaturen stiger i engasjementet rundt registreringskøen mens høstværet truer helsen til mennesker som trenger å komme i hus.

Facebook eksploderer i støtte til spontanaksjonen Refugees Welcome to Norway, privatpersoner stiller opp med klær, leker etc. mens restaurantbransjen forsøker å servere et ordentlig måltid mat daglig.

Parallelt med denne folkelige innsatsen forsøker kirken og de etablerte frivillige hjelpeorganisasjonene å finne ut hvilke tiltak situasjonen kaller på fra ideell sektor.

I forrige uke kom regjeringen på banen med ekstrabevilgning til PU – og statsministeren uttrykte takknemlighet for det brede frivillige engasjementet fra både enkeltpersoner og ideelle organisasjoner.

Vi setter stor pris på regjeringens initiativ. Vår melding tilbake er : Vi er klare til mer målrettet innsats for å avhjelpe den humanitære nøden vi ser – og skape verdige forhold for mennesker på flukt.

Derfor ber vi nå de statlige myndigheter møte oss og bidra til en felles dugnad der private, ideelle og offentlige aktører samhandler. Til dette trenges mer enn de bevilgede millionene og vi regner med at Stortinget vil bevilge et mer betydelig beløp, som vil gi trygghet inn i denne situasjonen. Vinteren er på vei og ingen vet hvor stor flyktningekøen vil bli framover.

Alle spontane initiativ trenger nå koordinering og organisatorisk støtte. Vi håper derfor de statlige myndigheter kan kalle inn de ideelle organisasjonene for å diskutere hvordan vi kan sikre en rettssikker og verdig prosess for asylsøkerne fra dag én.

Sammen kan vi gi en verdig velkomst til Norge.

Refugees Welcome to Norway, Kampen menighet, Oslo biskop, Oslo Bispedømmeråd, Antirasistisk senter,  Kirkens Bymisjon, Kampen-hjelpen, NOAS,  Caritas Norge, Norges KFUK-KFUM, Vergeforeningen Følgesvennen, Norsk Folkehjelp»