Brev til partiene på Stortinget: Uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for asylsøkeres rettssikkerhet

Brevet under er i dag sendt til partiene på Stortinget,

Situasjonen på Storskog er krevende, og vi forstår at det er behov for å styrke mottaksapparatet og effektivisere prosedyrene for asylsøkere som kommer til Norge fra Russland. Vi er likevel sterkt kritiske til hvordan regjeringen har gått fram i denne
situasjonen.

Vi er bekymret for at Stortinget ser ut til å vedta dramatiske endringer på asylfeltet uten at konsekvensene er ordentlig vurdert. Ikke minst reagerer vi på at regjeringen framstiller innføring av politisk styring av Utlendingsnemnda som et hastetiltak for å håndtere situasjonen på Storskog. Det er snakk om en kontroversiell og dyptgripende systemendring som ikke har blitt behandlet etter ordinære prosedyrer. Regjeringen foreslår også innstramminger i adgangen til å få asylsaken behandlet i Norge, som synes å være i strid med FNs flyktningkonvensjon. Det er uakseptabelt at så dramatiske endringer hastebehandles i Stortinget på under ei uke uten at det gis formell anledning til å fremme motargumenter.

% | % | % | % | % | %

You may also like...