Spørreundersøkelse om erfaringer med tillatelser med begrensning pga. ID-tvil (Utlendingslovens §38-5)

Vergeforeningen ønsker å få en oversikt over hvor mange av de enslige mindreårige som får 38.5, dvs. ettårig tillatelse med begrensninger på grunn av id-tvil. Ikke minst er vi opptatt av vergenes erfaringer med selve søknadsprosessen. Hvilke hindringer møter dere på veien? Hva, om noe, har dere lyktes med?

 

Svar på spørreundersøkelsen HER

Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Kilde: Utrop

– Representanten for de mindreårige asylsøkerne skal være en juridisk stedfortreder i foreldrenes fravær. Slik svarer Fylkesmannen i Oslo og Akershus på kritikken av det omstridte «klemmeforbudet».

Eva Holte
02.10.2018 13:05

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte nylig ut til høring en veileder om hvordan asylbarnas representanter skal opptre. Utkastet sjokkerte Vergeforeningen, en forening for dem som representerer de enslige mindreårige asylsøkerne og flyktningene.

Read more…

Dagbladet: Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Kilde: Dagbladet

INNSTRAMNING: Statsminister Erna Solberg må svare for brutal behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Her er hun sammen med Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for håndteringen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

INNSTRAMNING: Statsminister Erna Solberg må svare for brutal behandling av enslige mindreårige asylsøkere. Her er hun sammen med Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for håndteringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen vil sende et signal. Selvskading og selvmordsforsøk på norske asylmottak.

Read more…

Dagbladet: Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

Kilde: Dagbladet

«Vergene for enslige mindreårige asylsøkere pålegges en rekke regler i et utkast til ny veileder, ifølge Klassekampen. – Umenneskelig, sier Vergeforeningen.

– Det er helt umenneskelig å skulle kreve at vi ikke skal oppføre oss som mennesker for ikke å skape en forventning om at vi er der for dem, sier leder Hilde Krogh i Vergeforeningen.

I utkastet forbys vergene for de mindreårige enslige asylsøkerne ifølge Klassekampen å gi klemmer, holde dem i hånden, høre barnets historie, ta med barnet ut av mottak på kafé, følge dem på møter med myndighetene og være tilgjengelig på sosiale medier.

Veilederen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ble sendt på høring i sommer, vil bli førende for hele landet. Formålet er å sikre en god rolleforståelse og en avklaring av vergenes oppgaver. Vergeforeningen har sendt sitt høringssvar.

– Dersom vi skal ivareta våre oppgaver, som er å sørge for at den enslige mindreårige asylsøkerens rettssikkerhet blir overholdt, og at omsorgsbehovet blir dekket, må vi ha en tillitsrelasjon, være til stede og høre den mindreårige, sier Krogh.

Den endelige veilederen skal komme i løpet av kort tid.»

 

Les kapitlene fra veilederen som har vært på høring.

Les her: Høringsuttalelse – veileder for representanter, svar fra Vergeforeningen

Stortinget: Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Kilde: Stortinget.no

Dokument nr. 15:2287 (2017-2018)
Innlevert: 17.09.2018
Sendt: 17.09.2018
Besvart: 21.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En ny FN-rapport om Afghanistan har fått det finske Migrasjonsverket til å stoppe all tvangsretur til Afghanistan. Regjeringen sier at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter asylretten. Et ufravikelig element i asylretten er å ikke returnere noen til et sted uten sikkerhet, fare for forfølgelse og til umenneskelig behandling.
Er ministeren kjent med FN-rapporten og hva er den konkrete grunnen til at norske myndigheter ikke følger FNs råd på samme måte som Finnland nå gjør?

Read more…