Author: vergefo

Tap i høyesterett

Tap i høyesterett

Alderstestsaken har vært oppe til behandling i Høyesterett den 26. november 2019. Saken gjaldt fem ungdommer som hadde saksøkt Utlendingsnemnda. De vant først i Tingretten, som kom til at deres vedtak om avslag på … Read more…

HØRINGSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP

HØRINGSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP Les høringsbrevet HER

Debatt om BioAlder

Debatt om BioAlder

Svar på styremedlem Eirin Strifeldts innlegg i klassekampen 4. desember 2019 skrevet av Liliana Bachs, ass. avdelingsleder, avdeling for rettsmedisinske fag OUS 13.12 og påfølgende svar fra Eiris Strideldt 14.12.

VF svarer på høring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

VF svarer på høring om forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) med svarfrist 15.11.19. Det ble foreslått å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov … Read more…

Fortsatt vilkårlig alderstest

Fortsatt vilkårlig alderstest

Innlegg i Klassekampen 4.desember av styremedlem i VF Eirin Strifeldt: Som verge har jeg fulgt mange mindreårige gjennom en krevende asylprosess, og sett konsekvensene av å gjennomgå en meget usikker og kritisert alderstest. Mindreårige … Read more…

Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

«Dette er bakveien inn i det norske samfunn og i norske hjem…» OMSORGS- OG NETTVERKSTILBUD FOR UNGE FLYKTNINGER Et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og Vergeforeningen Følgesvennen Les Rapporten HER

Høyesterett tar opp prinsippsak om alderstesting

Høyesterett tar opp prinsippsak om alderstesting

Kilde: Rett24 Tingretten og lagmannsretten kom til hver sin konklusjon. Nå skal Høyesterett avgjøre om simpel sannsynlighetsovervekt er nok for å fastslå om en asylsøker er mindreårig. Les artikkelen HER  

De uønskede afghanerne

De uønskede afghanerne

Kilde: Dagsavisen debatt Skrevet av nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen, Eli Filseth Jeg har vært verge for 130 mindreårige asylsøkere og flyktninger i løpet av de siste fem årene, de fleste fra Afghanistan. «De … Read more…

Aftenposten 22.03.15: De mottar 10-15 unge, redde asylsøkere hver uke med stort behov for omsorg

Aftenposten 22.03.15: De mottar 10-15 unge, redde asylsøkere hver uke med stort behov for omsorg

– Det er svært viktig at unge, enslige asylsøkere også får en omsorgsvurdering, ikke bare en aldersvurdering, sier barnefaglig ansvarlig på Hvalstad transittmottak, Kirsti Wikstrøm.

01.10.14: Vergeforeningen svarer på høring

01.10.14: Vergeforeningen svarer på høring

Vergeforeningen svarer på høring fra Justis og Beredskapsdepartementet – Endringer i Utlendingsforskriften (Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) Les HER