Ny rapport om omsorgs- og nettverkstilbud for unge flyktninger. Et samarbeid mellom Røde Kors og Vergeforeningen – Følgesvennen

«Dette er bakveien inn i det norske samfunn og i norske hjem…»

OMSORGS- OG NETTVERKSTILBUD FOR UNGE FLYKTNINGER

Et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og Vergeforeningen Følgesvennen

% | %

De uønskede afghanerne

Kilde: Dagsavisen debatt

Skrevet av nestleder i Vergeforeningen – Følgesvennen, Eli Filseth

Jeg har vært verge for 130 mindreårige asylsøkere og flyktninger i løpet av de siste fem årene, de fleste fra Afghanistan.

«De henter meg klokken fem i morgen», skriver Arnulf Øverland i diktet «Du må ikke sove». Klokken fem lørdag morgen hentet politiet i Trondheim familien Abbasi, og fløy dem ut av landet. Adresseavisen skriver følgende: «I sitt avslag argumenterer UNE for at det er sterke menneskelige hensyn i saken som taler for å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Likevel velger de å la innvandringsregulerende hensyn få utslagsgivende vekt.» …
% | %