Barneombudets brev til Politiets utlendingsenhet om forholdene ved mottak og registrering av enslige mindreårige asylsøkere og PUs svarbrev.

imageBarneombudet har mottatt bekymringsmeldinger om forholdene i venterommet der enslige mindreårige asylsøkere i oppholder seg i PUs lokaler i Økernveien i Oslo. Vi har også mottatt bekymringsfull informasjon om rutinene ved registrering av asylsøkerne.

Informasjonen kommer fra «Vergeforeningen følgesvennen» og andre som tar oppdrag som representanter for enslige mindreårige asylsøkere. Vi vil understreke at dette ikke er informasjon Barneombudet selv har fremskaffet.

Les hele brevet til Politiets utlendingsenhet her:

% | % | %

You may also like...