Category: Brev, henvendelser og høringer

Høringsuttalelse fra Vergeforeningen Følgesvennen til forslag til endringer i utlendingsforskriften

Høringsuttalelse fra Vergeforeningen Følgesvennen til forslag til endringer i utlendingsforskriften

godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere (01.03.2013

Høringsuttalelse til utkast til rundskriv til mottak og avdelinger for enslige mindreårige med krav til deres arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud

Høringsuttalelse til utkast til rundskriv til mottak og avdelinger for enslige mindreårige med krav til deres arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud

Les den HER

Ad høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Ad høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Vergeforeningen er sterkt kritiske til forslaget om å gi ansatte ved mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere unntak fra taushetsplikt og å gi dem en opplysningsplikt om opplysninger som kan ha betydning for … Read more…