Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Ikke gi klem, ikke holde hånden
– Det er helt umenneskelig å skulle kreve at vi ikke skal oppføre oss som mennesker for ikke å skape en forventning om at vi er der for dem, sier Vergeforeningens leder Hilde Krogh, til Klassekampen.

Ifølge samme avis skal representantene for de mindreårige enslige asylsøkerne ikke lenger ha lov til å gi barna klemmer, holde dem i hånden eller høre deres historie. Representantene skal også forbys å ta barna med ut av mottak på kafé, følge dem på møter med myndighetene og å være tilgjengelig på sosiale medier.

– Dersom vi skal ivareta våre oppgaver, som er å sørge for at den enslige mindreårige asylsøkerens rettssikkerhet blir overholdt, og at omsorgsbehovet blir dekket, må vi ha en tillitsrelasjon, være til stede og høre den mindreårige, raser Krogh.

% | % | % | % | % | %

You may also like...