Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

-Bufetat og UDI skal gi omsorgen
I en kommentar til Utrop svarer seniorrådgiver Mona Choon Rasmussen ved Fylkesmannens kontor at de aldri har ment at det skal pålegges et forbud mot å vise omsorg:

– Regelverket er imidlertid slik at en representant eller verge skal påse at barnet får tilfredsstillende daglig omsorg. Normalt vil dette være Bufetat for barn under 15 år og UDI for barn over denne alderen, heter det i brevet fra Fylkesmannen som understreker at de heller aldri har ment at en verge ikke skal lytte til barnets historie eller det barnet ønsker å fortelle.

– Dette er et krav etter loven og følger for øvrig også av Grunnloven og våre forpliktelser etter Barnekonvensjonen.

% | % | % | % | % | %

You may also like...