Klemmesaken: – Ikke forbudt å vise omsorg

Juridisk stedfortreder
Fylkesmannen
sier videre at det viktig for vergen å gi barnet forutsigbarhet ved å forklare hva representantenes og vergenes rolle og oppgave er: «det vil si å være en juridisk stedfortreder i foreldrenes fravær». Mens barnet er asylsøker får det oppnevnt en representant. Idet barnet får opphold, skifter den mindreårige status fra asylsøker til flyktning og får oppnevnt en verge. Både representanten og vergen skal sørge for at barnet får de rettigheter og den oppfølgingen de har behov for og rett til. Dette innebærer ikke ansvar for å gi barnet omsorg i form av for eksempel mat, klær og husly.

-Ikke alltid greit å gi klem
– Barnets representant eller verge må ha et bevisst og reflektert forhold til hvem han eller hun representerer, dette er individuelt fra barn til barn. Noen barn, også voksne, har for eksempel andre grenser for sin privatsfære enn det kanskje du og jeg har. Kultur kan ha noe å si for om det er greit å gi en klem eller ha annen fysisk kontakt med det annet kjønn. Det er stor forskjell på å vise omsorg for et barn som bryter sammen, for eksempel  stryke barnet på ryggen, nikke bekreftende eller gi dem en klem når de ved sitt kroppsspråk gir uttrykk for at det er greit. Det er noe helt annet å åpne for jevnlig fysisk kontakt på eget initiativ i rollen som tillitsperson eller juridisk stedfortreder, heter det i brevet fra Fylkesmannen.

Savner Barnekonvensjonen
% | % | % | % | % | %

You may also like...