Category: Vergeforeningen

Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                                 Fredrikstad den 5. august 2016 Vergemålsavdelingen Postboks 811 Dep 0032 OSLO   OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Trine Skei Grande sendte følgende skriftlige spørsmål til kommunal – og moderniseringsministeren: «Stortinget, 2. februar 2016 Stortingets president Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kommunal- og moderniseringsministeren: Hvordan vil … Read more…