Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innlegget er skrevet av Leder i vergeforeningen Følgesvennen Hilde Krogh i samarbeid med nestleder Ine Johannesen

Publisert i NYE MENINGER 14.03.17

Dagsavisen hadde 9. mars en artikkel om hvordan representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger blir behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi i Vergeforeningen har i de årene Fylkesmannen har hatt ansvaret for vergemål, fått mange henvendelser og selv gjort direkte erfaringer med deres måte å komme vergene i møte på.

Vi er svært bekymret for Fylkesmannens behandling av sine oppdragstakere. Dette gjelder spesielt verger og representanter som tør å si fra når barnets rettigheter blir krenket.

Read more…

Åpent brev til Arbeiderpartiet

 

07.03.17

Rimelighetsvurderinger i forbindelse med internflukt må gjeninnføres!

Som en del av innstramningspakken, Innstramninger II, ble det såkalte rimelighetsvilkåret fra 01.10.16, fjernet fra utlendingsloven § 28, femte ledd, i forbindelse med vurderingen av om en søker kan henvises til internflukt i hjemlandet.

I likhet med mange andre organisasjoner, var Vergeforeningen svært bekymret for konsekvensene av dette innstramningstiltaket, noe vi ga klart uttrykk for i vårt høringssvar. Vi mente å se en alvorlig underkommunikasjon knyttet til betydningen av denne endringen. Dessverre har vi fått rett i våre verste antagelser og enslige mindreårige asylsøkere fra blant annet Afghanistan, Somalia og Etiopia er rammet svært hardt etter at rimelighetsvurderingen falt bort. I realiteten betyr dette at mindreårige fra de nevnte landene, som får alder over 16 år, er fratatt sine muligheter til å få beskyttelse i Norge.

Read more…