• 09:30 – 09:40:  Kommentar fra Oslo politidistrikt

v/Thor Martin Elton, leder av menneskehandelgruppen i Oslo politidistrikt

  • 09:40 – 09:50: Kommentar fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

v/ Anne Sofie Døskeland, seniorrådgiver

  • 09:50 – 10:15:  Spørsmål og diskusjon

 

% | % | % | % | % | %

You may also like...