Framstillingen baserer seg på erfaringer til barn som har vært utnyttet gjennom menneskehandel slik dette har kommet fram i barnas egne fortellinger, når det er formidlet gjennom deres talspersoner og i skriftlig dokumentasjon.


Dato: 1. juni

Sted: Litteraturhuset

% | % | % | % | % | %

You may also like...