Dagbladet: Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Enn så lenge er det mest selvskading som foregår, men har politikerne noen idé om hva som faktisk skjer på mottakene? Det høres ikke ut som UDI har det.

Enslige mindreårige er blitt et misbrukt politisk symbol i en polarisert kulturkamp. Mens myndighetene tvert om sier at denne gruppen er enklest å integrere, og at de dessuten står for en forsvinnende liten del av familiegjenforening, hevder politikere i debatten ofte det motsatte. Norsk asylpolitikk er bygget på den falske ideen om ankerbarn.

I mellomtiden er det virkelig ungdom i Hemsedal som prøver å ta livet av seg. Hva skal vi gjøre med det?

% | % | % | % | % | %

You may also like...