Dagbladet: Behandlingen av mindreårige asylsøkere er nådeløs og til liten nytte

Enslige mindreårige på flukt var allerede en sårbar gruppe uten tilstrekkelig omsorg i mottaksapparatet, men uten det minste fremtidshåp, ble det verre. Herland forteller om en økning i selvskading, selvmordsforsøk og forsvinninger. 186 barn forsvant fra norske asylmottak i fjor. 186 barn! Noen av dem har dukket opp rundt om i Europa, i Frankrike og Østerrike, som nekter å returnere dem til Norge i tråd med Dublin-avtalen, fordi de mener norsk returpolitikk er i strid med internasjonal rett. Andre lever trolig i skjul i Oslo, hvor de blir en del av den svarte økonomien og kriminalitet.

Ingen skal dø på min vakt, er Gry Herlands løfte. Dagbladet har vært i kontakt med andre asylmottak som forteller liknende historier, og som Barneombudet har reagert på. UDI sier de ikke har en samlet oversikt, tross at mottakene er forpliktet til å rapportere inn på faste skjemaer. Sannsynligvis forekommer underrapportering. Det er hard konkurranse i asylbransjen etter at flyktningeankomstene stoppet opp og tilsvarende dårlig klima for varslere. Det gjelder å fremstå som man har kontroll for å få fornyet kontrakten. Jeg har hørt om asylmottak som rapporterer om null hendelser av uro, konflikter, selvskading, og så videre. Istedet for å sette stjerne i margen, burde mottaket granskes for feilrapportering.

Myndighetene får kritikk av FN, av Barneombudet og andre faginstanser. Det preller av. Ap-landsmøtet nektet å snu sist helg da man hadde sjansen. Jonas Gahr Støre var redd for å sende gale signaler. I stedet vil Ap kanskje gjøre noe med det, hvis man kommer til makta igjen. Ansvaret hviler tyngst på Erna Solberg og regjeringen, men hvis Ap virkelig er kjent med de graverende forholdene for enslige mindreårige, kan ikke stortingsflertallet utsette å gjøre noe med det i et halvt år av frykt for at det kan brukes mot dem i valgkampen.

% | % | % | % | % | %

You may also like...