Grensen er mer enn nådd

Innlegget er skrevet på vegne av 90 verger og eksrepresentanter for mindreårige asylsøkere og ble publisert i Nye Meninger 27.02.17

I sin nyttårstale for 2016, snakket statsminister Erna Solberg varmt om hverdagsintegrering, mens hun samtidig benyttet anledningen til å be folk om å melde seg som verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Voksne mennesker over hele landet tok hennes oppfordring på alvor og meldte seg til tjeneste, for å vise solidaritet, og for å sørge for at mindreårige som har flyktet til Norge uten sine foreldre, skulle få sine lovfestede rettigheter som asylsøkere. Den gang fikk barn som kom alene til Norge en noenlunde rettferdig asylbehandling, og de hadde muligheten til å få oppholdstillatelse. Ingen av oss verger og representanter ble forespeilet hvordan dette skulle komme til å endre seg.

% | % | % | % | % | % | %

You may also like...