Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Vergelogofixikon

Fylkesmannen i Oslo og Akershus                                                 Fredrikstad den 5. august 2016

Vergemålsavdelingen

% | % | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...