Vergeforeningen svarer på høring fra Justis og Beredskapsdepartementet – Endringer i Utlendingsforskriften (Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)

Les det HER

You may also like...