Åpent brev til Arbeiderpartiet

I likhet med mange andre organisasjoner, var Vergeforeningen svært bekymret for konsekvensene av dette innstramningstiltaket, noe vi ga klart uttrykk for i vårt høringssvar. Vi mente å se en alvorlig underkommunikasjon knyttet til betydningen av denne endringen. Dessverre har vi fått rett i våre verste antagelser og enslige mindreårige asylsøkere fra blant annet Afghanistan, Somalia og Etiopia er rammet svært hardt etter at rimelighetsvurderingen falt bort. I realiteten betyr dette at mindreårige fra de nevnte landene, som får alder over 16 år, er fratatt sine muligheter til å få beskyttelse i Norge.

Konsekvenser av lovendringen

% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...