La barn på aylmottaket få mat

Kilde: Nye Meninger

Barn bør ikke ha ansvar for å styre sitt eget kosthold. Det gjelder også barna på asylmottak.

Av: Kristian Fjellanger

Norge har vært i front på å gi barn en god oppvekst, gjennom gode fellesarenaer, gode helsetilbud og total overholdelse av FNs barnekonvensjon. Hvorfor skal det da være annerledes for barn på flukt?

% | % | % | % | %

You may also like...