Grovt misbruk av empiri om mindreåriges opplevelse av aldersundersøkelsen

Kilde: Minervanett

skrevet av

Hilde Krogh, leder i Vergeforeningen Følgesvennen 

Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen

Vergene skal ikke sette sin egen samvittighet til side.

I en artikkel på Minervanett med tittelen «Verger opptrer som asylaktivister» bruker journalist Lars Akerhaug løsrevne sitater fra en masteroppgave i sosialantropologi som underlag for sitt argument om at vergene i aldersfastsettingssaker kjemper en kamp for asylsøkerbarn. Han hevder videre at dette faller utenfor deres mandat.

% | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...