Dagbladet: Verger på mottak pålegges klemmeforbud i ny veileder

I utkastet forbys vergene for de mindreårige enslige asylsøkerne ifølge Klassekampen å gi klemmer, holde dem i hånden, høre barnets historie, ta med barnet ut av mottak på kafé, følge dem på møter med myndighetene og være tilgjengelig på sosiale medier.

Veilederen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ble sendt på høring i sommer, vil bli førende for hele landet. Formålet er å sikre en god rolleforståelse og en avklaring av vergenes oppgaver. Vergeforeningen har sendt sitt høringssvar.

– Dersom vi skal ivareta våre oppgaver, som er å sørge for at den enslige mindreårige asylsøkerens rettssikkerhet blir overholdt, og at omsorgsbehovet blir dekket, må vi ha en tillitsrelasjon, være til stede og høre den mindreårige, sier Krogh.

% | % | % | %

You may also like...