Unicef rapport: «A child is a child»

Kilde: Unicef og NRK

Les rapporten HER

300.000 barn på flukt

Det er nå fem ganger så mange enslige barn på flukt rundt om i verden som i 2010, opplyser Unicef. Minst 300.000 har krysset en landegrense de siste to årene.

https://gfx.nrk.no/zlu1LS6O7Ih1_IdB03cpQQa40733PNxdpZ0wA3UB7LPw

I rapporten «Uprooted – A Child is a Child» heter det at 92 prosent av barna som kom til Italia i 2016, reiste alene.

Barn som reiser alene, er særlig utsatt for å bli utnyttet i menneskehandel, og for å bli rammet av vold og overgrep.

90 prosent av de enslige barna som kom til Europa i 2016, har benyttet seg av menneskesmuglere mens de var på flukt, og 20 prosent av menneskesmuglerne har forbindelser til trafficking-nettverk.

En Rohingya-flyktning fra Myanmar i Bangladesh
En Rohingya-flyktning fra Myanmar i Bangladesh. Rohingyane har flyktet fra massiv undertrykking og som vanlig har barna fått lide mest.

Foto: STRINGER / Reuters

Sårbare også i Norge

Ifølge Unicef Norge er også enslige barn som kommer til Norge, sårbare for å bli utnyttet i menneskehandel. Hvert år er det titalls barn som forsvinner fra asylmottak, og noen mindreårige barn blir plukket opp av voksne allerede ved ankomst til Norge og blir aldri registrert ved et mottak.

Unicef opplyser at 28 prosent av alle som er utsatt for trafficking, er barn, hvorav to tredeler er jenter. Jenter ender først og fremst opp i prostitusjon, mens gutter utsettes for tvangsarbeid.

Unicef Norge ber om at innsatsen styrkes for å beskytte barna bedre enn det som gjøres i dag, selv om barn som kommer til Norge, møter et bedre mottaksapparat enn i mange andre land.

Unngå retur til hjemlandet

I tillegg til å beskytte barna bedre mot menneskehandel, mener Unicef Norge at det er avgjørende at barn ikke returneres til sine hjemland om det er risiko for straffeforfølgelse eller andre farer.

Unicef fastslår at barn på flukt aldri skal fengsles, og Unicef Norge mener også at internering av barn som ikke har begått kriminelle handlinger og som bare er på flukt, må unngås.

«Norske utlendingsmyndigheter må umiddelbart iverksette andre typer tiltak enn internering av barnefamilier dersom de mener det foreligger unndragelsesfare», sier Unicef Norge.

Må sikres skolegang

Unicef understreker også at barn på flukt må sikres tilgang til skolegang og nødvendige helsetjenester.

Barn på flukt mangler ofte skolegang. Unicef Norge mener derfor det er avgjørende at de gis tilgang til både barnehage og skole så raskt som mulig.

«I Norge i dag erfarer vi at barn i mottak og som har midlertidig opphold, ikke får ivaretatt en lik rett til barnehage og videregående opplæring som andre barn», skriver Unicef Norge.

Unicef Norge peker også på at barn som har vært på flukt, ofte sliter med dårligere psykisk helse enn andre barn, og at en tilværelse på mottak kan forverre barnes helse.