Ad høring – forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Vergeforeningen er sterkt kritiske til forslaget om å gi ansatte ved mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere unntak fra taushetsplikt og å gi dem en opplysningsplikt om opplysninger som kan ha betydning for den enkeltes asylsak. Vergeforeningen Følgesvennen mener at dette gjør det umulig for de mindreårige å ha tillit til de ansatte, gjør de ansatte om til overvåkere og i realiteten frarøver de enslige asylsøkerbarna den omsorgen de har krav på. Vergeforeningen Følgesvennens høringsuttalelse (sendt 16.10.09) kan du lese HER.

You may also like...