Grovt misbruk av empiri om mindreåriges opplevelse av aldersundersøkelsen

Kilde: Minervanett

skrevet av

Hilde Krogh, leder i Vergeforeningen Følgesvennen 

Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen

Vergene skal ikke sette sin egen samvittighet til side.

I en artikkel på Minervanett med tittelen «Verger opptrer som asylaktivister» bruker journalist Lars Akerhaug løsrevne sitater fra en masteroppgave i sosialantropologi som underlag for sitt argument om at vergene i aldersfastsettingssaker kjemper en kamp for asylsøkerbarn. Han hevder videre at dette faller utenfor deres mandat.

Read more…

SV ber Brende svare om asylreturer til Kabul

Kilde: abc nyheter

– Selvsagt er Kabul utrygt, sier SV-topp Karin Andersen etter terrorangrepet onsdag.

Utenriksminister Børge Brende. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg har spurt regjeringen utallige ganger om de kan vise til dokumentasjon som viser at Kabul er trygt, det har de ikke gjort. Ett sted må vel grensen så, selv for Erna Solberg og Børge Brende. Frp neppe vil løfte en finger, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til ABC Nyheter.

Andersen reagerer sterkt på nyheten om at hotellet hvor norske asylsøkere får bo i 14 dager etter retur fikk vinduene blåst ut etter terrorangrepet onsdag.

Read more…

Annette Thommessens hederspris 2017 til Vergeforeningen Følgesvennen

Vergeforeningen er veldig glad og stolt over at vi er tildelt Annette Thomessens hederspris for 2017. Dette betyr mye i vårt videre arbeid for de mindreårige asylsøkerne og flyktningene i Norge.

«Årets pris går til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Foreningen er en sterk og uredd stemme som taler de mindreåriges sak og synliggjøre forholdene for dem overfor politikere og i offentlig debatt.

Annette Thommessens Minnefond ønsker med denne prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge»

Annette Thommessens hederspris 2017 til Vergeforeningen Følgesvennen

Opplysningen 99,3 Temasending 19.05.17: Enslige mindreårige asylsøkere

Det ble skikkelig fart i studio denne fredagen, hvor vi fordypet oss i situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. Vi fikk besøk av UDI som forklarte den kompliserte asylsøkerprosessen. Dessuten kom Press og Vergeforeningen – Følgesvennen. Sendingen ble avrundet med en debatt mellom Statsekretær Fabian Stang og SVs Kari Elisabeth Kaski. Lytt her!

 

Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innlegget er skrevet av Leder i vergeforeningen Følgesvennen Hilde Krogh i samarbeid med nestleder Ine Johannesen

Publisert i NYE MENINGER 14.03.17

Dagsavisen hadde 9. mars en artikkel om hvordan representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger blir behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi i Vergeforeningen har i de årene Fylkesmannen har hatt ansvaret for vergemål, fått mange henvendelser og selv gjort direkte erfaringer med deres måte å komme vergene i møte på.

Vi er svært bekymret for Fylkesmannens behandling av sine oppdragstakere. Dette gjelder spesielt verger og representanter som tør å si fra når barnets rettigheter blir krenket.

Read more…

– Jeg gråter nesten hver dag

Kilde: Dagsavisen

En strengere asylpolitikk har gjort hverdagen mye tøffere for vergene som skal hjelpe mindreårige asylsøkere.

av

Barn som søker asyl i Norge blir tildelt en verge av staten som skal sikre barnets rettigheter. Det siste året har arbeidet blitt så tungt at flere verger nå roper varsku.

– Vi verger blir også traumatisert av all den smerten som blir påført barna, sier Odd Erik Germundsson.

Read more…