Opplysningen 99,3 Temasending 19.05.17: Enslige mindreårige asylsøkere

Det ble skikkelig fart i studio denne fredagen, hvor vi fordypet oss i situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. Vi fikk besøk av UDI som forklarte den kompliserte asylsøkerprosessen. Dessuten kom Press og Vergeforeningen – Følgesvennen. Sendingen ble avrundet med en debatt mellom Statsekretær Fabian Stang og SVs Kari Elisabeth Kaski. Lytt her!

 

Dårlig personalpolitikk

Vi savner ydmykhet fra avdelingsdirektør Eldbjørg Sande hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innlegget er skrevet av Leder i vergeforeningen Følgesvennen Hilde Krogh i samarbeid med nestleder Ine Johannesen

Publisert i NYE MENINGER 14.03.17

Dagsavisen hadde 9. mars en artikkel om hvordan representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger blir behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi i Vergeforeningen har i de årene Fylkesmannen har hatt ansvaret for vergemål, fått mange henvendelser og selv gjort direkte erfaringer med deres måte å komme vergene i møte på.

Vi er svært bekymret for Fylkesmannens behandling av sine oppdragstakere. Dette gjelder spesielt verger og representanter som tør å si fra når barnets rettigheter blir krenket.

Read more…

– Jeg gråter nesten hver dag

Kilde: Dagsavisen

En strengere asylpolitikk har gjort hverdagen mye tøffere for vergene som skal hjelpe mindreårige asylsøkere.

av

Barn som søker asyl i Norge blir tildelt en verge av staten som skal sikre barnets rettigheter. Det siste året har arbeidet blitt så tungt at flere verger nå roper varsku.

– Vi verger blir også traumatisert av all den smerten som blir påført barna, sier Odd Erik Germundsson.

Read more…

Mail til alle stortingsrepresentanter fra Vergeforeningen – Følgesvennen.

I dag, 15. desember 2016, gikk det ut en mail fra Vergeforeningen – Følgesvennen til alle stortingsrepresentantene i anledning av at det i dag skal stemmes over dette forslaget: «Stortinget ber regjeringen om en midlertidig stans av utsending av unge asylsøkere med avslag, i saker hvor de har oppgitt å være mindreårige, men har blitt oppjustert il å være overårige av utlendingsmyndighetene inntil det er foretatt en ny aldersvurdering av Folkehelseinstituttet.» Vi oppfordrer dem til å stemme frem dette forslaget!

spennende-studietur

Dagbladet 02.12.16 – Asylsøkere flykter og går under jorda

Kilde: Dagbladet

Afghanske barn i Norge er livredde etter massearrester. Noen har flyktet til andre europeiske land, mens andre går under jorda.

I FRYKT PÅ TRANDUM: Et stort antall afghanere sitter nå i frykt på Utlendingsinternatet på Trandum. Både 3., 5. og 12. desember skal et stort antall afghanere bli sendt fra Norge til Afghanistan. Andre afghanere har flyktet fra landet eller gått under jorda, av frykt for å bli uttransportert. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I FRYKT PÅ TRANDUM: Et stort antall afghanere sitter nå i frykt på Utlendingsinternatet på Trandum. Både 3., 5. og 12. desember skal et stort antall afghanere bli sendt fra Norge til Afghanistan. Andre afghanere har flyktet fra landet eller gått under jorda, av frykt for å bli uttransportert. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Read more…

Barn på flukt, under press fra mange hold

Kilde: Rogalands avis

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er ikke i samsvar med internasjonale forpliktelser.

 

hdebatt0911

Skrevet av Per Bertelsen

Vi som jobber som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere er en sammensatt gruppe. Noen er relativt unge, men har masse kunnskap og innsikt i rettigheter og forvaltning. Andre av oss er i den andre enden av CV-en og ønsker å bruke vår erfaring fra yrkeslivet på en meningsfylt måte. … Read more…