– Jeg gråter nesten hver dag

Kilde: Dagsavisen

En strengere asylpolitikk har gjort hverdagen mye tøffere for vergene som skal hjelpe mindreårige asylsøkere.

av

Barn som søker asyl i Norge blir tildelt en verge av staten som skal sikre barnets rettigheter. Det siste året har arbeidet blitt så tungt at flere verger nå roper varsku.

– Vi verger blir også traumatisert av all den smerten som blir påført barna, sier Odd Erik Germundsson.

Read more…

Mail til alle stortingsrepresentanter fra Vergeforeningen – Følgesvennen.

I dag, 15. desember 2016, gikk det ut en mail fra Vergeforeningen – Følgesvennen til alle stortingsrepresentantene i anledning av at det i dag skal stemmes over dette forslaget: «Stortinget ber regjeringen om en midlertidig stans av utsending av unge asylsøkere med avslag, i saker hvor de har oppgitt å være mindreårige, men har blitt oppjustert il å være overårige av utlendingsmyndighetene inntil det er foretatt en ny aldersvurdering av Folkehelseinstituttet.» Vi oppfordrer dem til å stemme frem dette forslaget!

spennende-studietur

Dagbladet 02.12.16 – Asylsøkere flykter og går under jorda

Kilde: Dagbladet

Afghanske barn i Norge er livredde etter massearrester. Noen har flyktet til andre europeiske land, mens andre går under jorda.

I FRYKT PÅ TRANDUM: Et stort antall afghanere sitter nå i frykt på Utlendingsinternatet på Trandum. Både 3., 5. og 12. desember skal et stort antall afghanere bli sendt fra Norge til Afghanistan. Andre afghanere har flyktet fra landet eller gått under jorda, av frykt for å bli uttransportert. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I FRYKT PÅ TRANDUM: Et stort antall afghanere sitter nå i frykt på Utlendingsinternatet på Trandum. Både 3., 5. og 12. desember skal et stort antall afghanere bli sendt fra Norge til Afghanistan. Andre afghanere har flyktet fra landet eller gått under jorda, av frykt for å bli uttransportert. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Read more…

Barn på flukt, under press fra mange hold

Kilde: Rogalands avis

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er ikke i samsvar med internasjonale forpliktelser.

 

hdebatt0911

Skrevet av Per Bertelsen

Vi som jobber som representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere er en sammensatt gruppe. Noen er relativt unge, men har masse kunnskap og innsikt i rettigheter og forvaltning. Andre av oss er i den andre enden av CV-en og ønsker å bruke vår erfaring fra yrkeslivet på en meningsfylt måte. … Read more…

«Sjakk matt» for afghanske mindreårige

 Kronikk publisert i Klassekampen 27.10.26, skrevet av nestleder i Vergeforeningen-Følgesvennen Ine Johannessen

«Sjakk matt» for afghanske mindreårige

I 2015 begynte UDI å vurdere en justering av praksis for Afghanistansaker. Ønsket var at praksisen i Norge skulle harmonisere med praksisen i resten av Europa. UDI mente at Norge hadde hatt en for snill praksis i Afghanistansaker, sammenliknet med for eksempel saker fra land som Somalia.  Usikkerhetssoner i Afghanistan ble nå snevret inn. Det ble bestemt at det skulle være en større grad av individuell vurdering i sakene. Resultatet er en praksis hvor det blir gitt stadig flere tidsbegrensede tillatelser og flere avslag til enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan. … Read more…

Klassekampen15.10.16: Alderstesten holder ikke mål

Kronikk i Klassekapen av Vergeforeningens Eirin Strifeldt: «I strafferetten er det et grunnleggende prinsipp om at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt. For enslige mindreårige asylsøkere kan det synes som om prinsippet er at ti barn blir sendt ut av landet enn at én voksen får bli» … Read more…