Brev til FMOA: OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

OPPHOLDSTILLATELSE ETTER UTLENDINGSLOVENS § 38, MED BEGRENSNINGER PGA ID-TVIL

Vergeforeningen Følgesvennen mottar for tiden mange fortvilte henvendelser med bønn om assistanse fra medlemmer og andre som er representanter for barn som har fått opphold med begrensninger. De fleste av disse vedtakene gjelder enslige mindreårige fra Afghanistan, mange av dem svært unge.

I og med at oppholdstillatelsene med begrensninger faller inn under § 38, sterke menneskelige hensyn, er det vanskelig å finne ut av den prosentvise økningen i denne type oppholdstillatelser i UDIs statistikk. Det faktum at de humanitære tillatelsene hittil i år utgjør ca. 19 % av samlede vedtak for enslige mindreårige fra Afghanistan, mot litt over 6 % i 2015, tyder likevel på at tillatelsene med begrensninger også har økt.

% | % | % | % | % | % | % | % | %

You may also like...