Justisministerens svar på Trine Skei Grandes spørsmål vedr. utbetalinger av vergehonorar

Hvordan vil statsråden sørge for at verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger får utbetalt vederlagene de har krav på?

Begrunnelse:

% | % | % | % | %

You may also like...