Forslag til informasjonsplikt i mottak – Vergeforeningen sterkt kritisk

I et høringsforslag som nå er under behandling foreslår regjeringen å oppheve taushetsplikt og innføre informasjonsplikt overfor utlendingsmyndighetene for ansatte i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. De ansatte skal nå få informasjonsplikt om alle opplysninger som kan være relevante for asylsaken til den enkelte mindreårige – som for eksempel alder, kontakt med familie, språk, opprinnelsessted med mere.

Det har vært et problem lenge at ansatte ved privatdrevne mottak ikke har hatt taushetsplikt, men nå er altså forslaget at man også skal ta bort taushetsplikten ved kommunale mottak og ved barnevernets omssorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Read more…