Enslige mindreårige asylsøkere i 2013: Antall og opprinnelsesland.

I 2013 kom det 1070 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Det var en svak økning fra 2012 hvor det kom 980 enslige mindreårige.

I 2012 var 85 % av de mindreårige gutter, mens den prosentvise andelen gutter i 2013 lå på 80 %. I 2012 kom nær halvparten av de mindreårige fra Afghanistan. I 2013 kom 30% fra Somalia, mens 40 % av de mindreårige enten kom fra Afghanistan eller Eritrea. Mens det i 2013 var en nedgang i antall enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan sammenliknet med året før, var det en økning i antall mindreårige fra Somalia og Eritrea. (Kilde UDI: 11. 02. 2014)

Dobling i antall asylsøknader fra enslige mindreårige i juni 2011 i forhold til juni 2010

I juni i år kom det 79 nye enslige, mindreårige asylsøker. Dette er nær en dobling i forhold til juni 2010 da tallet var 40. Etter 1. halvår i år hadde 417 enslige mindreårige søkt asyl i Norge. Per 30. juni i fjor var tallet 392 – altså en svak økning. Asylsøkere fra Afghanistan utgjør fortsatt den største gruppen – 210 i år mot 188 i fjor. Den nest største økningen i antall asylsøknader – 72 i år mot 51 i fjor – gjelder somaliere.

Mens vi venter – asylbarns egne ord og tegninger

Omslaget til boka "Mens vi venter"
”Mens vi venter” lar asylbarn komme til orde

Redd Barna har nylig utgitt en bok hvor asylsøkerbarn beskriver sin situasjon gjennom ord og tegninger. Barn i denne sammenheng består både av enslige, mindreårige asylsøkere og de som tilhører en asylsøker-familie. Link til en nedlasbar versjon av boka finner du nedest i artikkelen vi har linket til.

Read more…

UDI: Færre enslige asylsøkerbarn

I februar bekreftet Utlendingsdirektoratet (UDI) at det nå kommer fære enslige asylsøkerbarn til Norge. I følge UDI var det en reduksjon i ankomne enslige asylsøkerbarn i Januar på 60% i forhold til i fjor (se også UDIs sider med statistikk over enslige mindreårige asylsøkere).

Til Aftenposten.no sier Kommunikasjonsdirektør i UDI, Bente Engesland, at det er grunn til å tro at nedgangen har sammenheng med regjeringens innstramminger i asylpolitikken. … Read more…

UNICEF: Norge bryter FNs barnekonvensjon

Logo unicef
UNICEF kritiserer Norge

I en uttalelse til NRK sier generalsekretær i UNICEF Norge Kjersti Fløgstad at Norge bryter FNs barnekonvensjon. UNICEF kritiserer Norge blant annet for å bryte mindreårige asylsøkeres rett til å bli hørt uten foreldre, rett til å bli ivaretatt og rett til tilgang til alle tjenester.

UNICEF sier også at det er betenkelig å returnere barn til Italia, som Fløgstad hevder bryter FNs barnekonvensjon på flere punkter. Read more…

Asylgrill på Litteraturhuset – 24. november kl. 19.00

Tirsdag 24. november klokken 19.00-21.30 inviteres det til en annerledes utspørring av politikere på Litteraturhuset. Flere asylsøkere blir spesielt invitert til å forberede spørsmål om aktuelle temaer, og får sjansen til å «grille» én og én politiker.

Hva vil innstramningene ha å si for asylsøkere? Kan vi vente oss enda flere innstramninger? Hva bør være veien videre for norsk asylpolitikk?

Read more…

Vergeundersøkelsen Våren 2009:Hva svarte UDI?

Det har lenge vært misnøye og frustrasjon blant mange verger over mulighetene for å ivareta rettighetene til de enslig mindreårige asylsøkerne på en best mulig måte. Våren 2009 tok styret i Vergeforeningen initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få et mer systematisk overblikk over hvor ’skoen trykker’. Et elektronisk og anonymt spørreskjema ble sendt på e-post til 137 verger. Det kom inn 71 svar, ca. 52%. … Read more…