Category: Aldersundersøkelsen: Debatt og media

Tap i høyesterett

Tap i høyesterett

Alderstestsaken har vært oppe til behandling i Høyesterett den 26. november 2019. Saken gjaldt fem ungdommer som hadde saksøkt Utlendingsnemnda. De vant først i Tingretten, som kom til at deres vedtak om avslag på … Read more…

Debatt om BioAlder

Debatt om BioAlder

Svar på styremedlem Eirin Strifeldts innlegg i klassekampen 4. desember 2019 skrevet av Liliana Bachs, ass. avdelingsleder, avdeling for rettsmedisinske fag OUS 13.12 og påfølgende svar fra Eiris Strideldt 14.12.