Grovt misbruk av empiri om mindreåriges opplevelse av aldersundersøkelsen

Kilde: Minervanett

skrevet av

Hilde Krogh, leder i Vergeforeningen Følgesvennen 

Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen Følgesvennen

Vergene skal ikke sette sin egen samvittighet til side.

I en artikkel på Minervanett med tittelen «Verger opptrer som asylaktivister» bruker journalist Lars Akerhaug løsrevne sitater fra en masteroppgave i sosialantropologi som underlag for sitt argument om at vergene i aldersfastsettingssaker kjemper en kamp for asylsøkerbarn. Han hevder videre at dette faller utenfor deres mandat.

Read more…

– Den sårbare gutten fikk tunge medisiner for angst og søvnmangel i månedsvis. Så ble han tvangsutsendt

Kilde: Dagbladet

REDD: Her er Atiqullah sammen med en av støttespillerne sine, i Afghanistan. - Han er redd og vet ikke hva som skjer framover. Gutten trenger medisinsk oppfølgning, sier Freddy de Ruiter, Ap-representant i Stortingets helse- og omsorgskomite. Foto: Afghan Lives Matter

Freddy de Ruiter (Ap) mener behandlingen av afghaneren Atiqullah er under enhver kritikk. Nå håper han helseminister Bent Høie vil engasjere seg i saken.

 

For en drøy uke siden ble afghaneren Atiqullah tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan fordi en omdiskutert alderstest hadde vist at han mest sannsynlig var over 18 år. Tidligere verge og ressurspersoner som kjenner den unge mannen reagerer, fordi han ifølge en overlege er utviklingshemmet, med et funksjonsnivå på åtte-ni år.

Read more…

UDI skal legge mer vekt på intervjuer på grunn av usikre alderstester – 100 av 174 intervjuer ble gjort på Skype

Kilde: VG

<p>SKAL FINNE ALDER: UDI bruker i dag røntgen av håndledd for å vurdere alderen på asylsøkere som sier de er under 18 år. Men metodene er usikre, og mens de venter på nye metoder legger UDI derfor større vekt på intervjuer og observasjon av søkeren.</p>

Så langt i år har rundt 100 enslige mindreårige fra Afghanistan bare møtt saksbehandleren sin gjennom en PC-skjerm.

– Over en liten dataskjerm skal du vurdere om en person er barn eller voksen, og det er helt umulig. Du ser ikke kroppsspråk, hvordan de sitter og fikler med ting på bordet, om de skjelver på beina, du får ikke med følelser, blikket, om de sitter urolig på stolen, ingenting, sier mottaksleder Grethe Apelseth ved Norsk Folkehjelps ordinære mottak i Jølster.

Read more…

Mail til alle stortingsrepresentanter fra Vergeforeningen – Følgesvennen.

I dag, 15. desember 2016, gikk det ut en mail fra Vergeforeningen – Følgesvennen til alle stortingsrepresentantene i anledning av at det i dag skal stemmes over dette forslaget: «Stortinget ber regjeringen om en midlertidig stans av utsending av unge asylsøkere med avslag, i saker hvor de har oppgitt å være mindreårige, men har blitt oppjustert il å være overårige av utlendingsmyndighetene inntil det er foretatt en ny aldersvurdering av Folkehelseinstituttet.» Vi oppfordrer dem til å stemme frem dette forslaget!

spennende-studietur

Dagbladet 02.12.16 – Asylsøkere flykter og går under jorda

Kilde: Dagbladet

Afghanske barn i Norge er livredde etter massearrester. Noen har flyktet til andre europeiske land, mens andre går under jorda.

I FRYKT PÅ TRANDUM: Et stort antall afghanere sitter nå i frykt på Utlendingsinternatet på Trandum. Både 3., 5. og 12. desember skal et stort antall afghanere bli sendt fra Norge til Afghanistan. Andre afghanere har flyktet fra landet eller gått under jorda, av frykt for å bli uttransportert. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I FRYKT PÅ TRANDUM: Et stort antall afghanere sitter nå i frykt på Utlendingsinternatet på Trandum. Både 3., 5. og 12. desember skal et stort antall afghanere bli sendt fra Norge til Afghanistan. Andre afghanere har flyktet fra landet eller gått under jorda, av frykt for å bli uttransportert. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Read more…

VG 27.11.16 UDI-lege: Asylsøkeren er over 25 år. Barnelege: Han er åpenbart mindreårig

Kilde: VG
<p/> <p>KRITISK: Enslige mindreårige asylsøkere alderstestes med håndrøntgen. Leder Lil-Sofie Ording i Barneradiologisk Forening og overlege Jostein Westvik sier at et samlet legemiljø mener metoden som brukes er uegnet.</p>
KRITISK: Enslige mindreårige asylsøkere alderstestes med håndrøntgen. Leder Lil-Sofie Ording i Barneradiologisk Forening og overlege Jostein Westvik sier at et samlet legemiljø mener metoden som brukes er uegnet.
Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Legen med UDI-oppdrag mener den afghanske gutten er over 25 år. Guttens fastlege og en rekke andre fagpersoner mener at han er mindreårig. – Metoden for alderstestingen er uegnet, sier Rikshospitalets eksperter.

Read more…

VG 25.11.16 Lege slo alarm: Barnevernet tok fra UDI omsorgen for ungdom

Kilde: VG

<p>KRITISK: Fastlege Michael Kjærnes Kristensen i Moss er lege for kommunens asylsøkere en dag i uken. – Erfaringene fra denne saken har gjort at jeg har mistet litt av troen på AS Norge, sier han.</p>
KRITISK: Fastlege Michael Kjærnes Kristensen i Moss er lege for kommunens asylsøkere en dag i uken. – Erfaringene fra denne saken har gjort at jeg har mistet litt av troen på AS Norge, sier han.
Foto: Terje Bringedal, VG

Etter en omstridt alderstest ble den afghanske asylsøkerens alder hevet fra 15 til over 20 år, og UDI plasserte gutten ble i voksenmottak. Da legen hans slo alarm, tok barnevernet over omsorgen.

Read more…