Verger for asylsøkere: – Føler oss presset til å godkjenne alderstesting

Kilde: NRK

Eirin Strifeldt er verge for mindreårige asylsøkere

Eirin Strifeldt (32) har fått et krast brev fra Fylkesmannen etter at hun nektet å godkjenne alderstesting av en mindreårig asylsøker hun er verge for. – Mange føler seg presset, sier leder i Vergeforeningen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet Strifeldt om at de vurderer hennes egnethet som verge, etter at de mottok en bekymringsmelding fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Grunnen er at Strifeldt ikke ville skrive under på at en asylsøker hun er representant for skulle alderstestes.

– Det oppleves vanskelig å få et slikt brev. Det tar fra deg nattesøvnen og det kverner hele tiden, sier Strifeldt til NRK.

– Modig gjort

Hun mener likevel at avgjørelsen hennes var riktig.

– Ifølge utlendingsloven skal asylsøkerne kun alderstestes dersom det er tvil om alderen, og i dette tilfellet var det helt klart snakk om en mindreårig, sier Strifeldt.

I bekymringsmeldingen antydes det at Strifeldt nektet å underskrive på grunn av politisk ståsted.

– Det er ikke noe politisk med å mene at det er risikofylt å ta en alderstest. Mange eksperter på området har uttalt at testen har store feilmarginer, og erfaringen viser at det ikke tas hensyn til andre opplysninger i saken dersom testen slår negativt ut, sier Strifeldt.

Vurderingen av alder er svært viktig for asylsøkeren, fordi mindreårige langt lettere får opphold i Norge, enn personer over 18 år.

Leder av Vergeforeningen, Hilde Krogh, mener at det var modig gjort av Strifeldt.

– Hun har gjort det som mange skulle ønske at de kunne gjøre men som de ikke tør å gjøre fordi de er redd for konsekvensene, slik som at din egnethet blir stilt i tvil, sier Krogh.

Hilde Krogh

– Vergene er «damned if you do and damned if you don’t», sier Leder i Vergeforeningen, Hilde Krogh. Vergene kan oppleve at det ikke er til barnets beste å underskrive på en alderstest, men vet at å nekte dette også kan brukes mot asylsøkeren. De frykter også represalier mot seg som verge.
Foto: Rushda Syed / NRK

 

– Blir presset

Krogh opplever at mange verger føler seg presset til å gå på akkord med det de mener er riktig.

Fylkesmannen har ikke konkludert i Strifeldts tilfelle.

– Har vergen plikt til å underskrive disse dokumentene?

– Det vil måtte vurderes konkret, men det kan være uheldig dersom vergen nekter å bistå i en aldersundersøkelse fordi det kan få veldig store konsekvenser for barnet dersom en nekter å medvirke, sier avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, Eldbjørg Sande.

Hun opplyser at vergens rolle er å ivareta interessen til ungdommen eller barnet i asylprosessen, forholde seg til det regelverket som gjelder, og bistå barnet slik at saken blir mest mulig opplyst.

– Dersom barnet selv samtykker, så vil det etter vårt syn være enda større grunn til at vergen skal medvirke til en alderstest, sier Sande.

Strifeldt mener mindreårige asylsøkere ofte ikke forstår betydningen av alderstesten, og at hun i denne saken har loven på sin side.

– Jeg kan ikke fortsette som verge dersom jeg må skrive under på noe som jeg anser som uheldig for barnet, sier Strifeldt.

Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Eldbjørg Sande, sier det kan få store konsekvenser for barnet dersom vergen nekter å medvirke til aldersundersøkelse.
Foto: NRK